دانلود آهنگ راهرو از صادق و پدرام آزاد

از

دانلود آهنگ راهرو از صادق و پدرام آزاد,

صادق و پدرام آزاد راهرو

عاشقانه هاش از در بعد بود
دعاى يك زن عين يك مادر
گلوله شكافتش سينه ى مردُ
بود صداى فقر اخبار جنون
برهنه دهن تو اذهان عموم
گلوله شكافتش گلوى فردُ
سكوت گرفت راهرورُ
من، متولد راهرو ام رطوبت ديوار و نم
خيلى سال دوييدم تو خودم بى حال و خم
شيشه اى رو نديدم پشتش باشه چيزى جز من
شد براي من طبيعت اين پوشش سنگى كه خيسِ و سرد
كلى ته سيگار پشت تصميمام تو پيچ آخر راهرو
روبروم سفيد پشت سر سياه روى من نخورد باركد
شاهى ام كه توش سرباز داشت
ماهى ام كه توش صد سال داشت
زمزم ام پيچيد تو گوشِت كه سقوط حكم پرواز داشت
پدرام آزاد
از شروع این بازی هر روز تکرار و تکرار
انتهای این راهرو کجا میرسه این بار
تو عمق نفسهام یه آه نشسته انگار
یه گلوله تو سرم , گذشتم ریخت رو دیوار
از شروع این بازی هر روز تکرار و تکرار
انتهای این راهرو کجا میرسه این بار
تو عمق نفسهام یه آه نشسته انگار
بس مردم تو این راه , مرگ و سایم من این بار
صادق
من صداى اونور ديوارم ميتونى صدامُ بشنوى؟
تو تنها در ساكت اينجايى ميتونى مرزارو بشكنى؟
چي هستى كه بغضت ميكشه گلومُ ناخن
كى هستى كه بودنت ميكنه روحم رو آروم
كى هستى دِ روانى بگو من ميدونم كه اين در باز ميشه به روم
ميشنوم نبضاتو ميكوبن به توم ، ميبينيم ، حس ميشم، ميدونم ، بدون
نصف آدم ، نصف روح
حس باور بهم بود
نصف تارم نصف پود
نصف خاكن ، نصف كود
قلب ديوار پر روزنه بود تاريكى ميداد يك فرصت به نور
كه شايد بتونه بسازه روياش توى اعماق با معضل اون
روى فكرش يك ضربدر زرد
روزهاى رفتشُ زد سر ضرب
بازى از قبل هم مسخره تر
هم زندس اينجا هم بستر بعد
اسبابت جمع كن كه اين آخرين صلح ام با توِ
اين لحظه ى خروجمون سرود سقوط اين پلِ
من از شهر فرشته هام قرمز توى نوشته هام
خداحافظ سر خورده ها
خالي هاى اينجا تا پُرش
پدرام آزاد
از شروع این بازی هر روز تکرار و تکرار
انتهای این راهرو کجا میرسه این بار
تو عمق نفسهام یه آه نشسته انگار
یه گلوله تو سرم , گذشتم ریخت رو دیوار
از شروع این بازی هر روز تکرار و تکرار
انتهای این راهرو کجا میرسه این بار
تو عمق نفسهام یه آه نشسته انگار
بس مردم تو این راه , مرگ سایم من این بار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *